Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Proeftuin Recycling Thermo-Plastische Composieten

Looptijd: van 14 maart 2019 tot 14 maart 2022

Eén van de grootste uitdagingen waar de wereld voor staat is de verlaging van het grondstoffen-verbruik en de CO2-emissies. Daarbij is het verlagen van het gewicht van transportmiddelen één van de mogelijkheden, liefst in combinatie met het vergroten van de levensduur van onderdelen en het inzetten op de recycling van gebruikte materialen. Composieten maken een sterke groei door in verschillende sectoren zoals luchtvaart, automobiel en machinebouw. De totale composieten markt is sterk groeiend .Voor het recyclen van composieten is nog geen functionerend terugname en herverwerkingssysteem of keten. Binnen de groep van composieten is er toenemende aandacht voor thermoplastische composieten (TPC). Deze bieden namelijk als voordeel dat ze herverwerkbaar zijn omdat ze weer opgesmolten kunnen worden tot nieuwe toepassingen.  In automobiel toepassingen maken TPC’s daarom op dit moment een sterke groei door. Nederland is een belangrijke speler in de wereldwijde markt voor TPC-materialen, met bedrijven als Sabic, DSM en Ten Cate. We moeten de benodigde kennis nu opbouwen om klaar te zijn als het volume in TPC en TPC-reststromen groot wordt, en Zuid-Nederland is een prima plaats om dat te doen.

Met dit project “Proeftuin Recycling Thermoplastische Composieten”, opgezet vanuit het BMC Lightweight Automotive programma, wordt gewerkt aan recycling van thermoplastische composieten.  Recycling van thermoplastische composieten is een goede mogelijkheid om CO2 uitstoot te reduceren. De aanwezige polymeren lijken qua samenstelling en CO2 productie op aardolie, waarbij het verbranden van b.v. 1 kg Polypropyleen (PP) net als het verbranden van 1 kg dieselolie of benzine ongeveer 3 kg CO2 oplevert. Door herverwerken is dit te reduceren, worden grondstoffen behouden, waarmee dit project naadloos aansluit bij de doelstellingen van 1B1.

Het doel van dit project is ten eerste het opbouwen van een proeftuin en van daaruit aansluiting te realiseren bij een materiaalstroom of -keten waarin het gerecycleerde materiaal verwerkt kan worden, en ten tweede het verbeteren van eigenschappen en daarmee de waarde van het recyclaat. De projectpartners zijn ervan overtuigd dat de grote volumes te recyclen materiaal in de nabije toekomst zullen worden ingezet in granulaat met daarin lange vezel. Zowel de materiaal- als wel de bedrijvenketen zal daarvoor in deze proeftuin worden opgebouwd. Door de samenwerking van alle partners wordt de hele keten van ontwikkeling van gerecycleerde TPC delen, via inzameling, scheiding, verkleinen, compounderen, granulaat, ontwerp en nieuwe toepassing afgedekt. De technische uitdaging bij het verwerken van TPC-reststromen naar dit soort regranulaat is het beperken van de vezelbreuk in de verwerking, aangezien hoofdzakelijk de vezellengte de eigenschappen bepaalt. Dat laatste is de inhoudelijke kern van dit proeftuinproject. Er wordt vooral gewerkt aan PP-glasvezel als te recyclen materiaal, omdat dit in de verschillende sectoren veruit het meest gebruikte materiaal zal zijn.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen