Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Proeftuin voor Precisielandbouw

Looptijd: van 1 maart 2017 tot 31 december 2020

Precisielandbouw (PL) is d? toekomst voor de agrarische sector. Bij PL draait het om de juiste behandeling op het juiste tijdstip op de juiste plaats. Met de inzet van moderne technologie en het intensief gebruik van data wordt met minder arbeidsintensieve inspanning een hogere opbrengst tegen een lagere milieubelasting en CO2 emissie gerealiseerd. PL is goed voor People, Profit ?n Planet!
Het project heeft als doelstelling het ontwikkelen en exploiteren van een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen.
Het doel is om met minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen.
Uitleg hierbij is dat Praktijkcentrum Colijnsplaat, testfaciliteiten op Vredepeel en Wijnandsrade en het innovatie-centrum (Reusel), samen genoemd de Proeftuin voor Precisielandbouw, het middel zijn en dat hier technieken en data en data-analyses uit voortkomen die de agrosector verder helpen met het versneld innoveren en adopteren van PL om met minder gebruik van hulpstoffen (water, mineralen, gewasbescherming-middelen en andere resources) meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen. De resultaten van PL op de verschillende gronden pakt voor de agrarische ondernemer heel anders is. Vandaar dat er ingestoken wordt op meerdere testfaciliteiten. Vanuit het Praktijk/innovatiecentrum in Reusel (zandgrond) worden testfaciliteiten aangeboden op Wageningen Plant Research (WPR) Vredepeel en Wijnandsrade (l?ssgronden) en voor kleigronden gebeurt dat door de Rusthoeve op Praktijkcentrum Colijnsplaat in het Zuidwestelijk kleigebied. Ook worden enkele proeven bij een aantal zuidwestelijke akkerbouwbedrijven gelegd.

Daarbij richt de proeftuin voor PL zich op de volgende afgeleide doelstellingen en activiteiten:
-Bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en (potenti?le) afnemers
-Gezamenlijke investeringen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen
-Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen
-Marktsensibilisering en vraagarticulatie
-Het faciliteren van pilots en innovaties binnen het Praktijkcentrum en op locatie
-Aanjagen en participeren in innovatieprojecten
-Verdere kennisopbouw door toegepast onderzoek (in samenwerking met o.a. HAS (ontwikkeling young capital), WUR,TNO en TU/e)

In de innovatiegroepen laten we zien hoe de innovaties en de hieruit voortkomende data bruikbaar zijn voor hun bedrijfsvoering. Er worden groepen akkerbouwers/ boomkwekers en overige open teelten in de vorm van innovatiegroepen betrokken die nu al bezig zijn met dit thema en in deze thematiek als voorloper worden beschouwd.
Binnen het project wordt gestart met een analyse van de huidige stand van zaken. Welke kennis is nu voorhanden en waar moet er binnen dit project aan gewerkt worden. Samen met innovatiegroepen wordt er drie jaar lang intensief gewerkt aan het testen van de technieken en het interpreteren van de data in de praktijk.
Het Praktijkcentrum precisielandbouw (Reusel) richt zich vooral op zand- en l?ssgronden. Hierbij gaat het om het testen van innovatieve nieuwe technologie, deze te ontwikkelen en toepasbaar en toegankelijk te maken voor agrarische bedrijven. Daarnaast worden op de andere testfaciliteiten bestaande technieken gecombineerd en ge?nterpreteerd naar een correct advies. Testfaciliteiten en Praktijkcentrum versterken elkaar wederzijds. De praktijkervaring met combinaties van technieken geven inzicht in de adaptie van deze technieken bij agrarische ondernemers.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen