Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Prof. Grewelschool

Looptijd: van 31 juli 2008 tot 30 juli 2009
Plattegrond van de locatie van het project

RENN4 is een school Voortgezet Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare jongeren. Met steun van het ESF helpt de school 136 leerlingen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Deze scholieren zijn sociaal kwetsbaar en kunnen wel een zetje in de rug gebruiken. Elke leerling krijgt een individueel begeleidingsplan. Situaties op de werkvloer worden nagebootst en geanalyseerd. Ook biedt de school vakcursussen die worden afgerond met een certificaat. Eenmaal aan het werk krijgen de oud-leerlingen nog steeds hulp van de school. RENN4 werkt samen andere organisaties uit het werkveld.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen