Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Project Energetic Algae - ACRRES (Energierijk)

Looptijd: van 1 januari 2008 tot 1 juli 2013

Algen zijn een beloftevolle grondstof voor de toekomst. Ze groeien snel, zijn zeer soortenrijk en produceren veel nuttige inhoudstoffen. Geen wonder dat algen in het middelpunt van de belangstelling staan om te zien welke potentie deze organismen voor een ieder hebben. Om die reden is een strategisch interreg project gestart in Noord West Europa waarbij zo’n 20 partners de krachten bundelden om na te gaan wat die toegevoegde waarde van algen op korte en lange termijn is. ACRRES was één van die partners omdat deze organisatie beschikt over enkele algenvijvers. De bijdrage van ACRRES was tweeërlei. Op de eerste plaats draaide ACRRES mee in een netwerk van proefopstellingen binnen Noord West Europa. Het doel was leren van elkaar om zodoende sneller tot resultaten te komen. Want één ding is gebleken: algen produceer je niet zomaar. Dat vraagt veel zorg en aandacht. Op de tweede plaats heeft ACRRES zich voornamelijk bezig gehouden met de vraag wat de kostprijs van algen is. Dat is van belang voor de economische potentie en dus voor de markten die bediend kunnen worden. Daarbij is vastgesteld dat de kosten nog relatief hoog zijn en dat we nog een flinke ontwikkeling voor de boeg hebben om alle potentie van algen ook daadwerkelijk in de praktijk te benutten. Vooral de opbrengst aan algen moet sterk verhoogd worden en de kosten van energie sterk verlaagd worden om de potentie te benutten. ACRRES is bezig met innovaties die juist dit tot doel hebben. Dat laat onverlet dat algen ook nu al in de praktijk gebruikt worden voor met name hoogwaardige toepassingen. 

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen