Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Qualifikation in Waldarbeit und Landschaftspflege - sicher, mobil und zukunftsfaehig

Looptijd: van 01.09.2016 00:00:00 tot 31.08.2019 00:00:00

Het project is gericht op duurzame ontwikkeling van dienstverleningsbedrijven voor het platteland in het programmagebied. Het gaat hier om een zeer heterogene groep kleine bedrijven, maar ook om kleine particuliere bos- en landeigenaren, die werkzaamheden uitvoeren in het bos en omliggende werkterreinen op het platteland. Hier bestaat een dringende behoefte aan verbetering van de vaardigheden van arbeidskrachten en aan het waarborgen van competente opvolgers, met name vanwege de bijzondere eisen aan de arbeidsveiligheid op werkterreinen op het platteland. De doelgroep, kleine dienstverleningsbedrijven in groene sectoren, omvat in het programmagebied van beide landen ten minste 2.000 bedrijven met minstens 10.000 mensen, die praktisch op de genoemde werkterreinen werken. Bovendien beoogt het project om micro-ondernemingen die zich niet bezighouden met bij- en nascholing, bewust te maken en ze te motiveren om medewerkers volgens Europese normen te laten kwalificeren en certificeren als bewijs van hun beroepsvaardigheden. Zodoende dient het project voor het slechten van barri?res voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten.Het projectmodel is gebaseerd op vereiste basiskwalificaties voor 'groene' beroepen, maar gaat wat betreft de doelstellingen duidelijk verder: de barri?re-effecten van verschillende kwalificatienormen, in het bijzonder voor het werken met bosbouwmachines (harvesters en forwarders) worden geanalyseerd en er wordt in kaart gebracht voor welke werkterreinen grensoverschrijdende certificaten vereist zijn.Het doel is om kleine dienstverleningsbedrijven te ondersteunen op weg naar verdere professionalisering. Hiertoe worden vraag- en marktconforme kwalificatiemaatregelen en certificeringen ge?mplementeerd. Het project voorziet ook in kwalificatiemogelijkheden voor niet-professionele personen die relevante activiteiten verrichten (bijvoorbeeld particuliere aanbieders van stookhout).

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen