Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

"Scholing van werkenden in en voor de carrosseriebranche

Looptijd: van 1 november 2009 tot 31 oktober 2010
"Scholing van werkenden in en voor de carrosseriebranche

Snelle technologische ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan werknemers in de carrosseriebranche. Om de ontwikkelingen in hun vak bij te houden, moeten zij zich blijvend bijscholen. Met ESF-subsidie mogen laagopgeleiden uit de sector een opleiding volgen. Ze houden hiermee hun vakkennis op peil en verhogen hun inzetbaarheid. Ook nieuwkomers en niet-branchegenoten krijgen de mogelijkheid van dit scholingsprogramma gebruik te maken. De opleidingen gaan tot mbo-4-niveau. Speciale aandacht gaat uit naar ouderen, jongeren, personeel zonder startkwalificatie en gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers.

Wist je dat

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen