Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Rahmenprojekt Priorität II EUREGIO

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 juni 2022

Het “Kaderproject prioriteit II” richt zich op diverse doelgroepen, bestaande uit onder andere Nederlandse en Duitse gemeenten, burgers, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, organisaties, verenigingen etc., die kleine grensoverschrijdende projecten, bedoeld om de barrièrewerking van de grens voor burgers en organisaties terug te dringen, willen ontwikkelen en uitvoeren. Het kaderproject omvat de uitvoering van ca. 815 deelactiviteiten, bestaande uit:• plm. 95 kleine projecten met een gecalculeerd budget van ca. 3,2 miljoen €, • plm. 720 miniprojecten met een gecalculeerd budget van ca. 0,6 miljoen €.Het accent ligt bij deze initiatieven in het bijzonder op:• initiëren van toekomstige ontwikkelingen c.q. projecten in relevante actie-/ themagebieden van het Samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland,• grensoverschrijdende netwerkvorming en –consolidatie, uitwisselingen, ontmoetingen en gezamenlijke acties..De EUREGIO fungeert als coördinerende instantie voor het gehele kaderproject en is in deze functie volledig verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve projectuitvoering. De besluitvorming over de projecten valt daarmee ook onder de bevoegdheid van de EUREGIO als verantwoordelijke instantie.De Stuurgroep ontvangt in haar vergaderingen steeds een actueel overzicht van de stand van zaken van het kaderproject.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen