Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Rahmenprojekt Priorität I+II ermn

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 september 2022

Het kaderproject is er op gericht kleinere projecten (die voor het overige als initiatieven zullen worden betiteld) te ondersteunen. Binnen het kaderproject kunnen deze initiatieven worden gezien als deelactiviteit. Deze initiatieven hebben als doel dat enerzijds de socioculturele en territoriale cohesie wordt versterkt in het grensgebied, anderzijds worden ook ondernemers gestimuleerd en ondersteund om op het vlak van innovatie grensoverschrijdend samen te wer-ken. De initiatieven worden voor max. 50% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd, waarbij er een plafond geldt van max. € 25.000 aan EU-middelen. Bij ieder initiatief moeten er Neder-landse en Duitse partners samenwerken.De focus van de grensoverschrijdende samenwerking ligt op het socioculturele vlak vooral op het gebied van de versterking van netwerken, ontmoeting, van elkaar leren en het gezamenlijk organiseren van activiteiten. Op het vlak van innovatie kunnen de initiatieven ook gezien worden als een springplank voor corporaties om samen grensoverschrijdende innovatieve verkenningen uit te voeren, die als aanloop voor grotere projecten in prioriteit 1 van het IN-TERREG V A – programma kunnen dienen.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen