Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Re-integratie deels arbeidsgeschikten en ouderen

Looptijd: van 1 januari 2014 tot 13 juni 2015

Uitkeringsgerechtigden die deels arbeidsgeschikt zijn en ouderen moeten zo snel mogelijk de weg naar werk vinden om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Gemeente Hilversum zet een belangrijke stap met het begeleiden van deze groep naar regulier werk. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) geeft hierbij financiële ondersteuning. De gemeente Weesp is in dit ESF-project een samenwerkingspartner tot minimaal 1 januari 2015. In samenwerking met re-integratiebedrijven bemiddelt gemeente Hilversum voor deze groep, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Een goede diagnosestelling als uitgangspunt voor het trajectplan, is hierbij van groot belang. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënten en de vraag en personeelsbehoeften in de markt. Het re-integratietraject wordt op maat gesneden per individu. In het trajectplan kunnen de deelnemers bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een opleiding, het aanleren van beroepsvaardigheden of sollicitatietraining. Het doel is dat van deze 375 deelnemers 40 aan het einde van de projectperiode uitgestroomd zijn naar betaald werk (11%). Voor de overige deelnemers zijn de kansen op werk aanzienlijk gestegen. Zij zijn beter voorbereid op de toekomst en toekomstig werk. 

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen