Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Re-integratie ex- gedetineerden

Looptijd: van 1 januari 2012 tot 31 maart 2013
Plattegrond van de locatie van het project

De dienst justitiële inrichtingen (DJI) ondersteunt met behulp van ESF–subsidie ex-gedetineerden en TBS’ers aansluiting te vinden bij de samenleving. Tijdens hun detentietijd kunnen ze gebruik maken van individuele trajectbegeleiding, scholing en training. Op deze manier kunnen ze zich voorbereiden op de veranderde eisen van de arbeidsmarkt.   Het streven is dat de ex-gedetineerden na hun detentie snel een baan vinden of een startkwalificatie behalen. Door langdurige werkloosheid, het ontbreken van een startkwalificatie en door stigmatisering zijn ze vrijwel onbemiddelbaar. Daarmee is het risico op sociale uitsluiting groot. Ontwikkeling van trainingen vindt zowel plaats op landelijk als op inrichtingsniveau.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen