Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Re-integratie voor jongeren

Looptijd: van 28 oktober 2010 tot 27 april 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De gemeente Haarlem bereid jongeren voor op de arbeidsmarkt in de sectoren horeca, bouw en techniek. Er zijn vier deelprojecten gerealiseerd: Restaurant De Kloosterkeuken, Restaurant De Ripper, Bouwbedrijf De Adriaan en scheepswerf De Chinook. Deelnemers aan de deelprojecten doen werkervaring op, volgen een opleidingstraject en worden begeleid door een hulpverlener van Bureau Jeugdzorg. Er is een samenwerkingsverband met het ROC NOVA-college voor de scholingsactiviteiten. Het opdoen van werkervaring en het behalen van een vakdiploma zijn belangrijke succesfactoren. De doelgroep bestaat uit schoolverlaters en jeugdige werklozen tussen de 16 en 23 jaar met een problematische achtergrond. Geen van allen ontvangt een uitkering. Methodiek en aanpak zijn speciaal voor deze doelgroep uitgewerkt. Doel is minimaal 54 jongeren een gedegen voorbereiding op de arbeidsmarkt te geven en 36 jongeren aan een reguliere baan te helpen. Het project wordt ondersteund met ESF-subsidie.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen