Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Regeling Technologische Milieu Innovatie 2008-2013

Looptijd: van 1 februari 2008 tot 31 december 2015
Plattegrond van de locatie van het project

De TMI-regeling 2008-2013 stimuleert innovatie bij het Flevolandse midden- en kleinbedrijf (MKB). De regeling is bedoeld voor Flevolandse MKB-ers die voor eigen risico een voor Flevoland technisch nieuw product, werkwijze, systeem of dienst ontwikkelen dat zich richt op besparing, milieuverbetering en duurzaamheidbevordering of een neutraal milieu effect heeft.

De provincie Flevoland verstrekt een basissubsidie van 20% over de subsidiabele projectkosten, tot een maximum van 200.000 euro per project. Aanvragers zijn MKB-bedrijven uit de industrie. De eis van deze regeling is dat de innovatie 'nieuw voor Flevoland' is.

De regeling zal leiden tot meer werkgelegenheid, omzetgroei en private vervolginvesteringen. In het aanvraagformulier TMI-regeling wordt gevraagd naar het huidige aantal fte's, een exploitatiebegroting en de verwachte omzetgroei en de erwachte private vervolginvesteringen. In de voortgangsrapportage en het eindrapport komen de gerealiseerde effecten specifiek aan de orde en deze gegevens worden vastgelegd in het monitoringsysteem. Jaarlijks wordt op macroniveau de werkgelegenheidsgroei en omzetgroei van het Flevolandse bedrijfsleven gemeten.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen