Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Regionaal actieplan, Voorkomen en bestrijden Jeugdwerkloosheid

Looptijd: van 1 januari 2011 tot 30 juni 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De gemeente Tilburg heeft met het regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid de werkloosheid onder jongeren in de regio Midden Brabant willen bestrijden. Het Actieplan heeft een halt toegeroepen aan de stijgende jeugdwerkloosheid in de regio. Daarbij hebben gemeente en partners zich vooral gericht op jongeren die de aansluiting met de maatschappij dreigen te missen en op jongeren met een beperking.   De inzet bestond concreet uit de realisatie van matchingsbijeenkomsten en meester-gezel constructies, het verstrekken van loonkostensubsidies en het stimuleren en faciliteren van werkgevers om jongeren langer in dienst te houden. ESF subsidie heeft het Actieplan ondersteund.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen