Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Regional Skills Labs

Looptijd: van 1 mei 2017 tot 31 december 2020
Plattegrond van de locatie van het project

De agrofood sector is in Nederland en behoort in Duitsland tot de grootste goederen producerende bedrijfstakken. De sector is zeer internationaal. De sector staat voor ingrijpende veranderingen onder invloed van markttrens en technologische ontwikkelingen. Daarvoor is goed gekwalificeerd personeel en innovatief vermogen in het MKB onontbeerlijk. De instroom van medewerkers in de sector blijft echter achter. Ook hebben bedrijven moeite met het vinden van de juiste bijscholingscursussen.Het initiatief ?regional skills labs? brengt (toekomstige) medewrkers en ondernemers in de agrofood sector samen in fysieke testcentra om kennis te maken en te oefenen met de nieuwste technologie en innovatieve bedrijfsproposities te ontwikkelen voor nieuwe markttrends. Iedere regional skills lab heeft zijn eigen specifieke speerpunten: intelligent management in de tuinbouw; nieuwe markttrends; innovatieve, internationale en interculturele bedrijfsvoering; smart farming; en, smart food processing. In iedere skills lab geven ondernemers sturing aan de aan te leren vaardigheden.Drie regional skills labs in het Duits-Nederlandse grensgebied kunnen direct van start gaan, twee andere worden binnen het project ontwikkeld. Alle skills labs hebben een sterk internationale ori?ntatie en werken intensief samen: de cursisten en ondernemers verbonden aan de regional skills labs nemen deel aan activiteiten in meerdere skills labs, waardoor de cursisten getraind worden in de nieuwste vaardigheden en verschillende aspecten van de agrofood sector. Nederlandse en Duitse deelnemers nemen gemixed deel aan de trainingen. De deelnemers komen zo binnen de Euregio in aanraking met partijen in de belangrijkste exportmarkt van hun (toekomstige) bedrijf.In totaal nemen minimaal 200 ondernemers en 500 (toekomstige) werknemers in de agrofood sector deel aan het skills labs programma gedurende de projectperiode. Binnen het project worden 10 nieuwe product-markt-combinaties ontwikkeld.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen