Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Revitalisering Groninger Museum

Looptijd: van 9 juli 2009 tot 30 juni 2012

  Dit project betreft het upgraden van het Groninger Museum.De upgrading van het Groninger Museum is uitgezet in drie actielijnen:     verbeteren en verdiepen belevingswaarde van het museum (innovatie); het vernieuwen van het museum als stedelijke voorziening om maatschappelijke interactie en regionale ontwikkeling testimuleren en faciliteren (expanderen); het verduurzamen van het gebouw door ondermeer het monumentale aanzicht van het gebouw op te waarderen (verduurzamen/upgraden). Innoveren De actielijn innoveren staat voor het vernieuwen van het aanbod en het herijken van de functies. Hierin staat de belevingswaarde voor de bezoekers centraal. Een modern infocentrum, het “Art of Innovation lab”, vormt samen met een vernieuwde ruimte voor ontvangsten en brainstormsessies en met een nieuw ingericht Museumcafé (geen onderdeel van de aanvraag) de kern van een interactief museumgebouw.   Naast de multifunctionele ontvangstruimte maken een “IdeaCollector”, een digitaal depot/interactief 3d model van het gebouw en de Museumkijker onderdeel uit van deze actielijn.   De IdeaCollector bestaat uit een persoonlijk verzamelsysteem in het museum en een scala van mogelijkheden voor persoonlijke webtools en online informatie, beleving en contact. Iedere bezoeker krijgt een eigen collector mee (bijvoorbeeld als een chip in het toegangskaartje). Op deze chip kunnen favoriete objecten uit het museum worden vastgelegd, welke in het infocentrum uitgelezen kan worden. Het Groninger Museum heeft hiervoor het introductierecht in Nederland verkregen van de fabrikant.   Het digitale informatiesysteem over de museum- en bibliotheekcollectie en over het museumgebouw wordt gekoppeld aan een interactief 3D-model van het gebouw. Dit 3D-model wordt toegankelijk gemaakt in het Art of Innovation Lab, waardoor het gebouw en de collectie interactief te bekijken zijn.   De museumkijker wordt in de omgeving van de museum geplaatst. Het gebruikt een videocamera als oog en toont de werkelijkheid van dat moment op een compact scherm in de kijker. Op het scherm kunnen aan deze beelden dynamische en voorbewerkte beelden worden toegevoegd, bijvoorbeeld een opengewerkte versie van het gebouw die de kijker naar een topwerk in de actuele expositie leidt.   Expanderen De actielijn expanderen staat voor het aanpassen van de routing van het museum, het uitbreiden van de publieke ruimten en het verbeteren van de veiligheid. Door de  Binnenpiazza te overkappen wordt extra ruimte gecreëerd om de routing veiliger te maken, de winkel te vergroten en strategisch te positioneren, terwijl een sanitaire eenheid op Coop Himmelb(l)au paviljoen het serviceniveau aanzienlijk vergroot.   Verduurzamen De actielijn verduurzamen staat voor het behoud van het Groninger Museum als cultureel erfgoed voor de stad en regio. Een groot aantal materialen zal worden vervangen door innovatieve en duurzame materialen die focussen op een hogere uitstralingswaarde van het museum. Het gaat hierbij om het vervangen van de gouden platen en om het coaten van de aluminium platen.   De platen van de gouden toren moeten vervangen worden, omdat ze niet duurzaam zijn gebleken. Onder invloed van het klimaat is er geen sprake meer van een blinkende gouden toren. De uitstraling van de toren is echter van essentieel belang voor de belevingswaarde van het pand, mede vanwege de blikvangerfunctie. Door de vervanging van de platen krijgt het Groninger Museum een kwalitatief betere uitstraling.   Een gedeelte van de vloeren is niet bestand tegen het grote aantal bezoekers en is tevens kwetsbaar voor vochtproblemen, hetgeen een risico is voor de collectie. De vloeren hebben tevens nauwelijks een geluidremmende functie, waardoor het geluidsniveau bij grote aantallen bezoekers hoog is. De vloeren moeten daarom vervangen worden door een materiaal, dat geschikt is voor intensiever gebruik en dampdoorlatend is. Hierdoor is het beter voor het behoud van de collectie. Het museum krijgt tevens een duurzaam hoger uitstralingsniveau.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen