Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Revitalisering Winschoterdiep

Looptijd: van 19 juni 2009 tot 31 december 2014

Het project betreft de revitalisering van het bedrijventerrein Winschoterdiep, onderdeel van het masterplan revitalisering Winschoterdiep en Eemskanaal. Het masterplan is in samenwerking met de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost en betrokken ondernemers tot stand gekomen.   Aanleiding voor het opstellen van een toekomstvisie voor het gebied en voor een grootschalige revitalisering is tweeledig. Allereerst is het gebied, ontwikkeld in de jaren ’50 en ’60, behoorlijk verouderd wat tot uiting komt in de economische en ruimtelijke kwaliteit. Naast de interne gebiedsontwikkeling vormen ook de ontwikkelingen in de directe omgeving, zoals het Europapark, de Eemskanaalzone, Meerstad en Zuidelijke Ringweg, aanleiding om eens goed naar het gebied te kijken. Het gebied, van oudsher ontwikkeld aan de rand van Groningen, komt door diverse ontwikkelingen meer en meer in de stad te liggen.   Het project betreft 2 deelprojecten:   Herstructurering Bornholmstraat-zuid. In dit project wordt het bedrijventerrein gemoderniseerd door een nieuwe weg te realiseren langs het Winschoterdiep (water) waardoor het gebied een 2e voorkant krijgt. Naast de aanleg van de nieuwe weg wordt een voetpad aangelegd, wordt de kade ingericht en wordt geïnvesteerd in groenvoorzieningen. Ook zal er aandacht zijn voor duurzaamheid aspecten. Hierdoor krijgt het gebied nieuwe impulsen en wordt aanzienlijk ruimtewinst geboekt. Om dit te realiseren worden de gronden die nodig zijn voor de nieuwe weg door de gemeente aangekocht en wordt de infrastructuur aangelegd.   Herstructurering Duinkerkenstraat e.o. In dit gebied wordt de openbare ruimte opgeknapt en worden vrij liggende fietspaden gerealiseerd. Verder wordt de, nu doodlopende, weg doorgetrokken naar het Europapark en wordt een rotonde gerealiseerd. Ook worden oplossingen gezocht voor bestaande parkeerproblemen en wordt gekeken naar mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.   Met de upgrading van dit bedrijventerrein wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van het ondernemingsklimaat. Met de beoogde investeringen wordt het verouderde bedrijventerrein van nieuwe impulsen voorzien, wordt de interne ontsluiting en verkeersstructuur verbeterd, de uitstraling vergroot en wordt ruimtewinst geboekt. Als onderdeel van het bedrijvenpark Zuidoost wordt hiermee het vestigingsklimaat versterkt van het grootste bedrijvengebied van Noord-Nederland.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen