Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Rivas Zorggroep; "Wie leert, zorgt voor de toekomst"

Looptijd: van 27 mei 2009 tot 26 mei 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Het project biedt scholing aan leerling-verzorgenden en werknemers van Rivas Zorggroep. De eerste groep werkt en leert om een vakdiploma in de zorgsector te krijgen. De vaste medewerkers maken zich voortdurend nieuwe vaardigheden eigen die de veranderende organisatie van hen vraagt. Ook kunnen zij zich tijdens het werk laten opleiden tot bijvoorbeeld anesthesie- of operatieassistent. Officiële diplomas behoren voor hen zeker tot de mogelijkheden. Voor Rivas Zorggroep is juiste en tijdige scholing van het personeel een noodzaak om kwalitatief hoogstaande zorg te blijven leveren. De zorgvraag wordt steeds complexer en het werk daardoor veeleisender.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen