Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Rivierkreeft 'uit de rivier': Kennisplatform rivierkreeft

Looptijd: van 3 november 2017 tot 31 december 2019

Good Fish Foundation (GFF) wil het initiatief nemen om alle belanghebbenden, zoals de binnenvissers, waterschappen, landeigenaren, sportvisserij, kennisinstellingen en natuurorganisaties bij elkaar te brengen in een Kennisplatform Rivierkreeft. Om samen met deze partijen oplossingen te bedenken op welke wijze de Amerikaanse rivierkreeft het beste kan worden bestreden om o.a. de vermarkting van de Amerikaanse rivierkreeft mogelijk te maken. Hiervoor zijn de volgende doelstellingen opgezet:

  1. Beantwoorden van de centrale kennisvraag: ‘Hoe kan bestrijding middels visserij het meest effectief en met de minste risico’s op verdere verspreiding ingericht worden?’,
  2. Inzicht in en opheffen van blokkades voor vissers. Welke maatregelen moeten worden genomen zodat meer beroepsvissers op rivierkreeft kunnen gaan vissen?,
  3. Verbeterde handhaving: een plan tegen illegale aanvoer van rivierkreeft aan horeca. Verbeterde handhaving: “Hoe gaan wij te werk tegen illegale aanvoer van rivierkreeft aan horeca?”,
  4. Vermarkten product: “Beantwoorden van de vragen: Indien er op grote schaal gevist kan worden op rivierkreeft wat is een juiste waarde propositie en hoe kan dit kennisplatform een kickstart geven aan vermarkting?,
  5. Opheffen van wantrouwen tussen partijen.
Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen