Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ROCKET

Looptijd: van 1 april 2016 tot 31 maart 2020

Het project ?ROCKET - Regional Collaboration on Key Enabling Technologies? is de motor om de uitgebreide economische competenties op het gebied van de KETs in het Duits-Nederlandse grensgebied samen te brengen, uit te bouwen en om te zetten in een meetbare en toekomstgerichte economische ontwikkeling. KETs maken innovaties in verschillende toepassingsdomeinen mogelijk. De combinatie van technologie en applicatie-expertise van R&D-instituten en bedrijven aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zal het concurrentievermogen van zowel technologie-ontwikkelaars stimuleren door een ori?ntatie op nieuwe markten als van OEM?s (Original Equipment Manufacturer) die innovatieve producten aanbieden. ROCKET richt zich op drie maatschappelijke uitdagingen: ? Gezondheid - KETs voor baanbrekende toepassingen in de gezondheidszorg ? Energie - KETs voor innovatieve oplossingen voor energie-effici?ntie, energie-opslag, conversie en transport ? Productie - KETs voor slimme, vernieuwende en effici?nte productieprocessen ROCKET zal de tot nu toe beperkt aanwezige netwerken en samenwerking binnen de grensregio op het gebied van de KETs aanzienlijk en duurzaam verbeteren. Haalbaarheidsstudies en concrete innovatieprojecten zullen op KETs gebaseerde, grensoverschrijdende waardeketens mogelijk maken, die zowel antwoorden op de globale uitdagingen als groei-impulsen in het hele grensgebied zullen geven.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen