Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ROCKET Reloaded

Looptijd: van 15 februari 2019 tot 30 juni 2022

ROCKET Reloaded, is een vervolg op het project ?ROCKET?. In het oorspronkelijke programma zijn 11 innovatieprojecten en 6 haalbaarheidsstudies in uitvoering gebracht. ROCKET is zowel door de Europese Commissie, via het programma WATIFY, als door het Interreg Europe programma KISS ME uitgekozen als voorbeeldproject en inspiratie voor andere regio?s, vanwege de mix van een vast deel met vooraf gedefinieerde projecten en een 'open deel' met ruimte voor bedrijven om relatief snel tot hoogwaardige innovatie-innovatieprojecten te komen. Op deze wijze is een sterke impuls gegeven aan de innovatiekracht van de bedrijven. De voorkeur in ROCKET Reloaded wordt gegeven aan bedrijven die niet eerder als lead-partner aan Rocket hebben deelgenomen. Daarnaast zal het aandeel nieuwe partners in het open deel meer zijn dan 40%. ROCKET Reloaded heeft de ingredi?nten in huis om bedrijven en het regionale concurrerend vermogen te versterken. Vier pijlers liggen daaraan ten grondslag:1 KETs worden door de Europese Commissie aangewezen als Key Priority in de 2020 strategie. De sleuteltechnologie?n worden de motor van de economie en spelen een belangrijke bijdrage bij innovatie en banengroei. 2 De betrokken regio?s hebben een sterke link met hoogwaardige technologie. Alle regio?s binnen het project hebben KET?s als strategische prioriteit in hun Slimme Specialisatie Strategie?n (S3) vermeld. Daarnaast worden met think tanks in de regio een bijdrage geleverd aan het genereren en valoriseren van nieuwe kennis op dit gebied. 3 Het project bouwt voort op eerdere successen. Tijdens ROCKET is veel ervaring opgedaan en er is een netwerk opgebouwd van specialisten. Er zijn goede projecten opgezet die nu verder gebracht kunnen worden.4. Er wordt actief naar synergie met Interreg programma?s, als MIND, IPRO-N, DIGIPRO, FOOD2020, Enerpro, D-NL HIT, gezocht om de opbrengst van elke Europese euro te maximaliseren.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen