Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Roelof van Echten College voor (maat)werk!

Looptijd: van 31 juli 2007 tot 30 juli 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Het Roelof van Echten College is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Onderdeel daarvan is het praktijkonderwijs voor jongeren die veel moeite hebben met leren. Hier worden met ESF-subsidie 83 leerlingen van vijftien jaar en ouder voorbereid op een passende baan of een vervolgopleiding. Het programma omvat de volgende onderdelen: arbeidskundig onderzoek: het in kaart brengen van de mogelijkheden en de beperkingen van elke leerling afzonderlijk en het vervolgtraject daarop afstemmen; leerling-werkplaatsen: nabootsing van werksituaties; vakcursussen, afgestemd op de lessen in de werkplaatsen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen