Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Roofclix validatie studie

Looptijd: van 1 april 2022 tot 30 november 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Roofclix: een revolutie in dakisolatie!

Roofclix is een innovatieve, slimme, gemakkelijke en kosten effectieve manier om bestaande gebouwen te verduurzamen. Met Roofclix wordt verduurzaming op een disruptieve manier benaderd. Waar de traditionele aanpak, te weten isolatie, gebaseerd is op het weren van reeds ontstane warmte op platte daken, voorkomt Roofclix dat daken überhaupt opwarmen. Dat komt door de fysische principes die aan de werking ten grondslag liggen. Isolatie is gebaseerd op warmteweerstand (Rc). Roofclix is gebaseerd op reflectie en convectie. Door tot 85% van de zonnestraling te reflecteren, wordt voorkomen dat zonnestraling omgezet wordt in warmte. Het luchtstroompje tussen de tegel en het dak voert het kleine beetje warmte dat toch ontstaat alsnog af (convectie). Het resultaat is dat er altijd schaduwtemperatuur is op het dak. Daarmee is Roofclix één van de weinigen die invulling geeft aan stap 1 van de ladder van koeling, te weten: voorkomen dat de omgeving opwarmt.

Voordelen
Het systeem kent veel voordelen:
- Het energieverbruik neemt fors af: minder airco in de zomer, minder verwarming in de winter.
- Een gebouw met Roofclix op het dak warmt niet op en dringt daarmee de effecten van het
urban heat island effect terug.
- Roofclix zijn de perfecte ondervloer voor zonnepanelen omdat het rendement stijgt op een
koeler dak.
- Met Roofclix verandert een brandgevaarlijk dak in een brandveilig dak, hetgeen steeds vaker
een eis van verzekeraars is bij plaatsing van zonnepanelen. Roofclix bezit het Warrington fire
label.
- Dakbedekking veroudert niet meer en hoeft niet meer vervangen te worden. Dat is extra
interessant bij plaatsing van zonnepanelen die bij dak vernieuwing niet meer van het dak
hoeven.
- Door de vorm van Roofclix, is elke regenbui een wasbeurt. Daarmee blijven Roofclix altijd
echt wit. Een randvoorwaarde om effectief te zijn (ook lichte vervuiling zorgt al snel voor een
wezenlijke afname van de reflectie). Witte verf of coatings hebben dat voordeel niet.
De combinatie van bovenstaande zaken maakt dat de ROI van Roofclix vaak binnen 3 jaar is behaald.

De uitdaging
Roofclix wordt al enige jaren geproduceerd en verkocht. Vooral aan voorvechters van de Energietransitie en degenen die het concept goed begrijpen. Roofclix ontmoet steeds meer enthousiasme in de markt. Voor een versnelde commercialisering is, ondanks de onomstootbaar bewezen werking, echter meer kwantitatieve en kwalitatieve data over het effect van het systeem cruciaal om verdere acceptatie van deze oplossing en opschaling te stimuleren. Voorts moeten potentiële afnemers het product kunnen ‘ervaren’. Roofclix heeft daarom twee zaken voor ogen:
1. Bewijslast over de werking moet enthousiasme helpen omzetten in een investering. Potentiële afnemers willen de werking nl. kunnen afzetten tegen producten zoals isolatie. Idealiter ontvangt Roofclix daarom een officiële normering waarmee afnemers inzichtelijk krijgen welke labelsprong ze maken bij toepassing van Roofclix. Net zoals ze dat kunnen doen bij toepassing van andere producten zoals HR glas of dakisolatie. Verrichten van metingen in de proeftuin van de Green Village met aanvullend rapportage daarvan door derden (bv. studenten) helpt.

2. Daarnaast moet men Roofclix kunnen ‘ervaren’. Dat kan in een proefopstelling op
de Green Village. Als je als vertegenwoordiger van bv. een corporatie of overheid achtereenvolgens een kamer in loopt met Roofclix op het dak en één zonder Roofclix op het dak, ervaar je het verschil. Als je het dan ziet liggen, kunt vasthouden, er over mag lopen en het enorme warmteverschil met een normaal zwart dak voelt, dringt het concept echt goed door. Het VP Delta+ traject kan voorzien in de locatie en ‘traffic’ van potentiële afnemers.

De opbrengst
De naar schatting 600.000.000 m2 plat dak in Nederland speelt een cruciale rol in de klimaat uitdagingen. Daken die niet meer opwarmen dringen het Urban Heat Island effect terug. Daken waar zonnepanelen op staan die nog beter renderen dragen bij aan de Energietransitie. Goed geïsoleerde gebouwen hebben een beter binnenklimaat en verbruiken veel minder energie.
Oplossingen zoals Roofclix kunnen hier op grote schaal en versneld aan bijdragen. Er is overheden, gebouweigenaren en gebruikers van gebouwen dan ook veel aan gelegen dat innovaties zoals Roofclix snel in bestaande wet- en regelgeving komen en onder het grote publiek gekend worden. Het VP Delta+ traject draagt daaraan bij.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen