Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Routeplanner: Aventurijn speciaal onderwijs

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Aventurijn is een school voor zeer moeilijk lerenden en leerlingen met een meervoudige beperking. Deze leerlingen moeten een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dankzij subsidie uit het ESF kan Aventurijn extra activiteiten ontplooien voor de arbeidstoeleiding van leerlingen van 15 jaar en ouder. Dit gesubsidieerde project ‘routeplanner’ moet onder andere leiden tot een betere overgang van school naar werk en een intensievere nazorg. Aventurijn gaat uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen, niet van de beperkingen.Op basis van een arbeidsinteressetest wordt een geschikt uitstroomprofiel met bijbehorende doelen vastgesteld. Naarmate de uitstroom van de leerling nadert zal steeds meer praktijkgericht worden gewerkt van interne stage (leerlingwerkplaatsen) naar externe stage. Branchegerichte cursussen maken leerlingen startbekwaam voor het werken binnen een bepaalde branche. Leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen vervolgonderwijs, aangepast werk, een beschermde werkomgeving, maar vooral ook in de maatschappij. Na uitstroom zal de stagecoördinator contact houden met zowel de leerling als het bedrijf waarnaar de leerling is uitgestroomd.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen