Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ruimte voor vogels en vissers: handelingsperspectief voor een duurzame visserij op Spisula subtruncata in de NL kustwateren

Looptijd: van 1 juni 2018 tot 5 april 2021

Ruimte voor vogels en vissers: handelingsperspectief voor een duurzame visserij op Spisula subtruncata in de Nederlandse kustwateren. Na een periode van zeer lage visserijintensiteit, wordt door de recente sterke toename van het bestand van de half-geknotte strandschelp (Spisula subtrucata) het oogsten van dit schelpdier voor de sector weer aantrekkelijk. De overheid is echter aarzelend om hiervoor vergunningen te verlenen vanwege het risico op overbevissing. Met name wordt hierbij gevreesd voor negatieve consequenties voor de rust en voedselbeschikbaarheid voor de zwarte zee-eend (Melanitta nigra). Dit is een beschermde vogelsoort (Natura 2000) waarvoor een landelijk instandhoudingsdoelstelling geldt dat er genoeg draagkracht is voor gemiddeld 68.500 overwinteraars.

Het uitgangspunt van dit voorstel is dat meer kennis over de oorzaken en gevolgen van de ontwikkelingen in Spisula en zwarte zee-eenden een meer nauwkeurige bandbreedte voor de ruimte (en daarmee meer bedrijfszekerheid) voor een duurzame schelpdiervisserij oplevert.

Hiervoor stellen onderzoekers (Koninklijk NIOZ, Wageningen Marine Research) en de Nederlandse Vissersbond voor om samen, onder toeziend oog van Vogelbescherming Nederland, een gebruikersvriendelijk en publiek-toegankelijk data- en informatieplatform op te zetten voor de ondersteuning van een duurzame visserij.

Op basis van veldobservaties (onder meer belangeloos uitgevoerd door vissers volgens wetenschappelijke protocollen tijdens hun bedrijfsvoering) en resultaten van onderzoek (onder meer naar de leefomgeving en het gedrag van schelpdieren en zee-eenden) worden door dit platform actuele en eenduidige data en informatie verstrekt over de ontwikkelingen van het schelpdierbestand en de aantallen overwinterende zee-eenden in de Nederlandse kustwateren. Deze gegevens dienen vervolgens als basis voor beleidsontwikkeling (handelingsperspectief Spisula visserij).

Hiermee wordt niet alleen een innovatieve technische ICT-ontwikkeling in gang gezet maar wordt ook, of juist, een innovatieve wijze van samenwerking (kennisontwikkeling, kennisdeling en communicatie over de kennis) door vissers, wetenschap en NGO’s ten behoeve van een duurzame visserij gecreëerd.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen