Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SABER PRINT

Looptijd: van 26 september 2019 tot 30 juni 2022

De digitalisering van productieprocessenzal de industrie van de toekomst vormgeven (industrie 4.0). Constante monitoring van industri?le processen door 'slimme' machines zullen leiden tot een effici?nter en duurzamer productieproces. Binnen SABER PRINT zullen de Ruhruniversiteit Bochum (RUB en het RESOLV cluster of excellence Duisburg) en de Universiteit Maastricht samenwerken met twee regionale industri?le partners (Garlock GmbH und Yookr B.V.) om de potenti?le rol van slimme biosensoren in het proces van hervorming van de procesindustrie zoals wij die kennen te onderzoeken. Het doel van het project is om deze sensoren te integreren in bestaande industri?le processen waarbij verschillende cruciale chemische parameters worden gemonitord en de sensoren communiceren met andere machines in de productielijn om het industri?le proces aan te passen op basis van veranderingen in de waargenomen parameters. De centrale innovatie die binnen SABER PRINT zal worden ontwikkeld is een prototype voor het monitoren van industri?le processen en het communiceren met andere apparaten via een IoT web applicatie. Het sensorontwerp zal bestaan uit een flexibele sensorsticker die direct kan worden ge?ntegreerd in bijvoorbeeld pakkingen om zo een online monitoring van industri?le processen mogelijk te maken. Deze sticker zal gekoppeld worden aan een elektrochemisch uitleesplatform ontwikkeld door RUB en gevalideerd worden in een laboratoriumomgeving. Het prototype zal paramaters zoals pH en concentratie van analyten (bv. glucose) in-line monitoren, wat zal leiden tot een verbeterde controle van industri?le processen die de eindgebruikers ten goede zullen komen door de installatie en het onderhoud te verminderen en de algemene productiviteit in de toekomst te verbeteren. Deze publiek-private samenwerking stelt de universiteiten in staat om een eerdere innovatie verder te valoriseren tot een industrieel prototype dat het economisch potentieel van de technologie verder benadrukt.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen