Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Samen Beter

Looptijd: van 1 januari 2009 tot 31 december 2009
Plattegrond van de locatie van het project

Het internationale speelveld waarbinnen Ucosan BV actief is, vraagt om voortdurende vernieuwing en bijbehorende efficiëntieslagen. Personeel en directie staan voor de grote uitdaging om samen te vechten voor het voortbestaan van de onderneming in Roden. Het moet een productielocatie van wereldklasse worden en sociale innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. Meer concreet betekent dat het opheffen van belangentegenstellingen tussen afdelingen en het centraal stellen van de kerntaken van de onderneming. Managers en medewerkers gaan of een fundamenteel andere manier tegen de organisatie aankijken. Uiteindelijk krijgen werknemers meer verantwoordelijkheid, ontplooien zij hun talenten beter en neemt de productie toe.

Wist je dat

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen