Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Samen leren het zelf te doen – 2011

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De Alphons Laudyschool is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij wil haar leerlingen voorbereiden op een (reguliere) baan of vervolgopleiding. De school wil alles in het werk stellen om 35 procent van de leerlingen in 2012 naar betaald werk of MBO niveau 1 uit te laten stromen. Om dit te bereiken neemt de school assessments af bij leerlingen in klas 4 en stelt individuele ontwikkeltrajecten op. Leerlingen voorbereiden op zelfstandig functioneren is een van de belangrijkste taken van de school. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de professionalisering van docenten op het gebied van het arbeidsmarktgericht opleiden. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van leerlingwerkplaatsen, branchecursussen en de uitbreiding van het netwerk van scholen, bedrijven en re-integratiebureaus. Goede contacten met ketenpartners zijn een voorwaarde om meer leerlingen te bemiddelen naar werk of een vervolgopleiding.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen