Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Samen op naar werk

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012

De Boslust is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerenden. Wat bij de meeste kinderen vanzelf gaat, blijkt bij de leerlingen van De Boslust anders te gaan. Dit kan zowel op het gebied van het leren zijn, als op het gebied van sociale vaardigheden. Bij elke leerling past zijn/haar eigen verhaal. Dit vereist onderwijs op maat. Dankzij subsidie uit het ESF kan De Boslust nog beter een brug slaan tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt/vervolgopleiding. Met behulp van een beroepskeuzeonderzoek worden kennis en vaardigheden van de individuele leerling in beeld gebracht en in een portfolio geregistreerd. Op basis van het portfolio kan De Boslust een advies opstellen voor het individuele onderwijsprogramma. Een extra impuls voor de stageactiviteiten, bevordert de toeleiding naar werk. De reeds aanwezige leerlingwerkplaatsen worden vervolmaakt en nieuwe leerlingwerkplaatsen worden opgezet. Ook een goed netwerk van stagebedrijven, scholen en instellingen is een voorwaarde om meer leerlingen te bemiddelen naar werk of een vervolgopleiding. Na het verlaten van de school, wordt de oud-leerling twee jaar gevolgd op de werkplek. De nazorg is zowel op de jonge werknemer als op de werkgever gericht, om de werksituatie te verstevigen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen