Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Samen presteren voor de sport

Looptijd: van 10 februari 2014 tot 9 mei 2015

‘Samen Presteren’ is een fonds van en voor de sportsector. Onder het mom van ‘Samen presteren we meer’ werken werkgevers en werknemers samen aan arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in de sportsector. Voor nu en in de toekomst. Dankzij een succesvolle aanvraag bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) krijgt het fonds voor de sport nog meer slagkracht. Het ESF-project ‘Samen Ontwikkelen voor en door de sportsector' initieert, stimuleert en financiert activiteiten gericht op een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Voor een goede sectoranalyse worden alle beschikbare arbeidsmarktgegevens van de sport verzameld. Ook vindt een evaluatie plaats van het sport mobiliteitscentrum. Dit centrum is opgericht om medewerkers in de sport die boventallig raken te begeleiden en indien mogelijk voor de sportsector te behouden. Naast deze activiteiten in het ESF-project inventariseert ‘Samen Presteren’ tijdens de ‘Sport Recordings’ de wensen en ideeën van werkgevers en werknemers. Die wensen en ideeën zijn samen met de resultaten uit de sectoranalyse en de evaluatie van het sport mobiliteitscentrum input voor het (meerjaren)beleidsplan van de sector. Vanuit het project worden pilots georganiseerd op het gebied van slimmer werken, het versterken van de dialoog tussen werkgever en werknemer en het doorontwikkelen van een instrumentarium voor de jaarurensystematiek. Na gebleken succes zal ‘Samen Presteren’ deze pilots verder toepassen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen