Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

"Samen Werken" Food Valley

Looptijd: van 17 januari 2014 tot 16 juli 2015

 

In de arbeidsmarktregio Food Valley werken gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven samen om Food Valley tot internationale topregio rondom duurzame en gezonde voeding te maken.

De gemeente Ede heeft in haar rol als centrumgemeente subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ontvangen voor het bestrijden en voorkomen van jeugdwerkloosheid in deze regio. Door de economische crisis is de jeugdwerkloosheid ook in Food Valley de afgelopen jaren sterk gestegen en zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde.

Om jongeren weer aan het werk te helpen heeft Food Valley de volgende programmalijnen uitgewerkt: Werkgevers ontvangen een financiële tegemoetkoming als zij jongeren een werkplek of leerwerkplek aanbieden. Arbeidsmarktgericht opleiden voor kansrijke sectoren. Het versterken van werkzoekenden door het opheffen van belemmeringen en het versterken van werknemersvaardigheden. VSO-scholen werken aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Van de 440 jongeren die deelnemen aan dit ESF-project hebben 105 jongeren een baan, 180 deelnemers hebben een werkervaringsplaats, stage of traineebaan en 155 jongeren volgen een opleiding.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen