Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Sappi ESF 2009/2010

Looptijd: van 1 april 2009 tot 31 maart 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Sappi is een belangrijke speler in de papiermarkt. Deze markt kent een continue kostendruk en concurrentie. Ook stelt het bedrijf hoge kwaliteits-, gebruiks- en veiligheidseisen aan het productieproces. De medewerkers moeten daarom genoeg kennis en vaardigheden hebben, flexibel inzetbaar zijn en goed kunnen inspelen op de veranderende omstandigheden binnen het bedrijf. Nog niet alle medewerkers voldoen daaraan. Het ESF-project richt zich op het bijscholen van de lager opgeleide medewerkers tot en met startkwalificatieniveau. Sappi besteedt ook aandacht aan het verbeteren van de vaardigheden van de overige medewerkers. Deze medewerkers worden geschoold tot vakopleidings- en middenkaderniveau.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen