Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SBCM sectoraanvraag t.b.v. scholing SW-medewerkers

Looptijd: van 31 juli 2007 tot 30 juli 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Scholing speelt in de sociale werkvoorziening een belangrijke rol. Dit ESF-project is een scholingstraject waar 720 werknemers van negen SW-bedrijven aan meedoen. Zij krijgen hierdoor ondanks hun beperking kansen op de reguliere arbeidsmarkt. Binnen het project bestaat veel aandacht voor de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van de deelnemers. Ook kent het project twaalf EVC-trajecten (Erkennen Verworven Competenties). Daarmee wordt in de praktijk verworven vakmanschap beloond met een officieel certificaat. SBCM, het arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds van de Sociale Werkvoorziening, heeft de subsidie aangevraagd.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen