Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Scholing medewerkers GGNet 2009-2010

Looptijd: van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010
Plattegrond van de locatie van het project

GGNet is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Om de doelgroep goed van dienst te zijn, is goed opgeleid personeel nodig. Uitgebreide scholing en opleiding van de medewerkers is daarom een noodzaak. Met behulp van ESF-gelden volgt het personeel een opleiding. De scholing richt zich op werkend leren, vakcursussen en het omgaan met agressie. De werknemers zijn daarna beter gekwalificeerd, hebben meer doorgroeimogelijkheden en verkrijgen een hoger opleidingsniveau. Het bedrijf stimuleert de werknemers opleidingen te volgen waarmee ze hun capaciteiten optimaal ontplooien.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen