Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Scholing Perry Sport B.V.

Looptijd: van 27 februari 2007 tot 26 februari 2008
Plattegrond van de locatie van het project

De groeiambitie van Perry Sport vraagt om goedgeschoold personeel. Dit ESF-project zorgt voor bijscholing van huidige en toekomstige medewerkers van Perry Sport. Het project wil: toekomstige medewerkers een gerichte vakopleiding geven; de huidige werknemers functiegericht bijscholen; medewerkers voorzien van de nodige bagage zodat ze zo nodig direct buiten het bedrijf aan de slag kunnen; de eigen mensen voorbereiden op doorgroei binnen de organisatie. Perry Sport is naast onder meer Aktiesport een detailhandelsorganisatie van Unlimited Sports Group BV. De activiteiten van Perry Sport concentreren zich op de sector Sport en Outdoor. Het aantal vestigingen bedraagt op dit moment 52 en het aantal personeelsleden ruim achthonderd. Perry Sport heeft de ambitie om het aantal filialen uit te breiden.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen