Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Scholing Sphinx 2007

Looptijd: van 30 april 2007 tot 29 april 2008

Producent van sanitair Sphinx wil door scholing het kennisniveau van haar medewerkers verhogen. Na de grote reorganisatie in 2005 en 2006 kan Sphinx in 2007 weer aan groei denken. In 2006 is kwaliteit van het personeelsbestand toegenomen en is een start gemaakt met het veranderen van de bedrijfscultuur. Zo is een van de doelstellingen van de HR-afdeling het invoeren van een lerende organisatie, waarbij opleidingen een centrale rol spelen. Op 1 januari 2007 is de nieuwe fabriek aan de Beatrixhaven in gebruikt genomen. In de nieuwe fabriek werken 123 medewerkers, van wie 88 operators. Het project omvat bijscholing van de operators en aanvullende scholing van nog eens dertig medewerkers uit deze groep. Verder is in het scholingsplan 2007 opgenomen: Engels, EHBO/AED/Brandbestrijding en de herhalingscursus daarvan, Digitaal rijbewijs, Veilig werken met de hef-reachtruck en de bijbehorende herhalingscursus. De werknemers maken zich door de scholing specifieke vaardigheden eigen en vergroten daarmee hun mobiliteit. Dat is goed voor henzelf en goed voor het bedrijf. Daarnaast is binnen een internationaal opererende organisatie als Sphinx voor veel functies een behoorlijke beheersing van het Engels noodzakelijk. Ook op het gebied van automatisering en gegevensbeheer zijn goed getrainde medewerkers onmisbaar.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen