Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Scholing van werkenden in de havensector - 2010

Looptijd: van 1 november 2009 tot 31 oktober 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De Nederlandse havens krijgen steeds meer concurrentie van buitenlandse wereldhavens. Daarom investeert de havensector in het uitbreiden en het verbeteren van de dienstverlening. De havensector kent veel verschillende activiteiten en organisaties. Processen en technieken veranderen voortdurend. Het is daarom belangrijk dat de medewerkers voldoende en de juiste kennis hebben. Laag opgeleide medewerkers mogen met hulp van ESF-gelden opleidingen, cursussen en trainingen volgen. Ze vergroten zo de kans op een baan en vervullen hun functie beter. Aan het project doet personeel van laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors, bevrachters en administratiepersoneel mee.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen