Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Scholing van werkenden in de SW - Alescon 2007

Looptijd: van 12 maart 2007 tot 11 maart 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Dit ESF-scholingsproject is bestemd voor ongeveer 1.250 laaggekwalificeerde medewerkers van Alescon, een WSW-bedrijf. Het gaat hierbij om een groot aantal bedrijfsonderdelen, zoals assemblage, metaal, logistiek, horeca, financiën, BOR, schoonmaak en administratie. Voor alle functies is hooguit mbo-4-niveau vereist. Voor de deelnemers betekent deze bijscholing dat zij hun werk goed kunnen blijven doen. Alescon wil zijn concurrentiepositie versterken door te vernieuwen en de productiviteit te verhogen. Dat stelt eisen aan de organisatie en aan de werknemers. Het investeren in kennis en vaardigheden van het personeel is dan ook een van de pijlers van het beleid.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen