Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Scholing van werkenden in de versdetailhandel

Looptijd: van 31 juli 2007 tot 30 juli 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Dit ESF-project is bedoeld om de vakkennis van werknemers in de versdetailhandelsbranche op een hoger niveau te brengen. Het opleidingsniveau in deze bedrijfstak is meestal niet hoog. Werkgevers uit de sector krijgen met dit project de kans om de kwaliteit van hun ondernemerschap te verbeteren. Daarnaast is het de bedoeling om door dit scholingsproject het gebruik van EVC-procedures te bevorderen. EVC staat voor: Erkenning Verworven Competenties, waarbij bewezen vakmanschap tot een vakdiploma of een certificaat leidt. De afzonderlijke cursustrajecten zijn vergelijkbaar met opleidingen op het niveau mbo-2, mbo-3 en mbo-4.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen