Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Scholing van werkenden SW bedrijf ALESCON

Looptijd: van 31 mei 2008 tot 30 mei 2009
Plattegrond van de locatie van het project

Alescon is een bedrijf voor sociale werkvoorziening waar mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen. Via training en begeleiding kunnen zij doorgroeien binnen het bedrijf. Ten slotte is ook een al dan niet gesubsidieerde plaats op de arbeidsmarkt, een stageplaats of een werkervaringsplaats buiten Alescon mogelijk. Scholing staat dus centraal. Een deel van die scholing is opgenomen in een programma dat het ESF betaalt. Werknemers en staf tot een niveau van maximaal mbo4 doen eraan mee. Zo kunnen zij doorgroeien, binnen of buiten het bedrijf.   Ook voor Alescon zelf is goed geschoold personeel van levensbelang. Aan het werk op de verschillende afdelingen worden steeds hogere eisen gesteld. Een steeds complexere bedrijfsvoering is het gevolg en de staf moet daarin meekunnen.   Aan het programma doen 500 laagopgeleide werknemers, begeleiders en stafmedewerkers mee. Voorbeelden van de businessunits waarin zij werken zijn assemblage, metaal, logistiek en horeca.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen