Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Scholingsinitiatief Callcenterbranche 2009

Looptijd: van 28 april 2009 tot 27 april 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De callcenterbranche kenmerkt zich door grote verschillen in opleidingsniveau. Sommige functies vereisen een universitair diploma, voor andere voldoet een startkwalificatie (mbo-2). Vooral functies waarbij binnenkomende telefoontjes beantwoord moeten worden (inbound), stellen steeds hogere eisen aan de medewerker. Een tweede ontwikkeling binnen de branche is het toenemende formaliseren van functies en de groei van het aantal vaste dienstverbanden. Door deze ontwikkelingen heeft de branche besloten om met eigen vakopleidingen en certificaten te komen. De instapcursus leidt op tot Contact Center Medewerker, daarnaast zijn er de meer gespecialiseerde leertrajecten zoals Teamleider of Medewerker Marketing & Communicatie. Deze opleidingen worden meegefinancierd door het ESF. Binnen het programma bestaat speciale aandacht voor ouderen, jongeren en medewerkers zonder startkwalificatie.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen