Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

School de Lans

Looptijd: van 31 juli 2008 tot 30 juli 2009
Plattegrond van de locatie van het project

De Lans is een Vrije School op Antroposofische grondslag voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en jongeren. Met steun van het ESF helpt de school 42 leerlingen van vijftien jaar en ouder op weg naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Het gaat daarbij om wonen, werken en vrijetijdsbesteding. In het ESF-project gaat de school na wat de mogelijkheden van de leerling zijn. Op grond daarvan krijgt hij gerichte begeleiding, waarbij ook situaties op de werkvloer worden nagebootst en geanalyseerd. Daarmee vergroot de scholier zijn sociale weerbaarheid en zijn kansen op de arbeidsmarkt. De Lans werkt hierin samen met het bedrijfsleven, vrijwilligers, sportverenigingen en andere organisaties uit het werkveld.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen