Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland

Looptijd: van 17 maart 2014 tot 31 december 2015
SCR-katalysatoren

De luchtkwaliteit in Zuid-Holland verbetert langzaam maar gestaag, maar verbeteringsmaatregelen blijven nodig. Dit project stimuleerde een schonere binnenvaart, waarmee de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam een effectieve bijdrage leverden aan een betere luchtkwaliteit. Met de Rotterdamse haven en bijna een kwart van de Nederlandse binnenhavens gelegen in de provincie Zuid-Holland, passeren veel schepen de binnenwateren van Zuid-Holland. Kansen voor West heeft bijgedragen aan het uitvoeren van de ’Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014’. Via deze regeling konden binnenvaartschippers die in de regio Rotterdam varen subsidie krijgen voor het treffen van een specifieke reductiemaatregel aan een binnenschip, te weten het toepassen van selectieve katalytische reductie (Selective Catalytic Reduction, afgekort SCR). Met zo’n SCR-katalysator als nabehandelingsmethode voor uitlaatgassen kan 80% van de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden worden voorkomen.

De subsidieregeling voor 2014 is een vervolg op die van 2013 die succesvol was verlopen, waarbij ten minste 35 schippers de subsidie hebben ontvangen. De binnenvaartsector reageerde zeer enthousiast, waardoor de regeling in korte tijd was overschreven. De bij de uitvoering betrokken partijen schatten op basis van de getoonde interesse in dat nog circa 30 ondernemers gebruik zouden willen maken van deze regeling. Vandaar dat de regeling in 2014 een vervolg kreeg, die leidde tot nog eens 31 aanvragen die in behandeling werden genomen en waarvan het merendeel is toegekend.
Zie ook het Kansen voor West-project voor de binnenvaart, waarin het schoner varen op lng centraal stond.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen