Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Screeningstechnologie voor optimale medische materialen

Looptijd: van 1 februari 2021 tot 29 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Medische implantaten zijn hulpmiddelen die langdurig in het menselijk lichaam geplaatst worden en die lichaamsfuncties vervangen of herstellen. Keerzijde van een medisch implantaat is dat deze tot secundaire complicaties leidt zoals littekenvorming (fibrose) en infecties. De interactie van aangrenzende lichaamscellen en weefsels met het implantaatmateriaal speelt hierin een essentiële rol. Vanuit deze interactie wordt gezocht naar verbeterpunten, maar deze zoektocht is uiterst kostbaar, risicovol en kent een lange doorlooptijd. Nieuwe implantaatmaterialen worden slechts beperkt geïntroduceerd. Het aanbrengen van een (kleine) verandering op een bestaand materiaal geniet daarom de voorkeur. Maar het vinden van de juiste combinatie van eigenschappen (hydrofobiciteit, stijfheid en oppervlaktestructuur), is zoeken naar een spreekwoordelijke speld in een hooiberg.

Noord-Nederland is koploper op het gebied van implantaten en (bio)materialen. Er is een ecosysteem met verschillende specialisaties uit academia, bedrijven en kliniek.

Op de afdeling Biomedical Engineering van het UMCG is een revolutionaire technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om in 1 experiment, maar liefst 10.000 verschillende oppervlaktecombinaties te onderzoeken. De Groningse start-up BiomACS is de exclusief rechthebbende op de technologie. BiomACS heeft zich tot doel gesteld heeft om de geoctrooieerde vinding door te ontwikkelen tot een dienst met bewezen werking. Deze doorontwikkeling is onderwerp van deze aanvraag. Samen met afdelingen Vaatchirurgie en Medische Biologie en Pathologie van het UMCG zal het PTFE-materiaaloppervlak van een endovasculaire stent verbeterd worden, zodat er minder complicaties optreden, zoals vaatlekkage, stenose en infectie. Een industriële partner, firma Bentley, steunt de ontwikkeling.

Een succesvolle vertaling naar een marktwaardig ontwerp is voor BiomACS een waardevolle katalysator om de wereldwijde implantaatmarkt te bedienen.

De BiomACS technologie is in zeer hoge mate vernieuwend. Het geobjectiveerde bewijs is aanwezig in de vorm van een octrooi. In een tijdsbestek van soms slechts dagen, kunnen duizenden fysisch-chemische eigenschappen gescreend worden. De vastgestelde optimale combinatie van eigenschappen kan direct toegepast worden op reeds goedgekeurde en gecertificeerde implantaatmaterialen. De kostenbesparing en tijdswinst is enorm!

De afgeleide van het valorisatieproject, de endovasculaire stent, is voldoende oorspronkelijk om in een octrooi vast te leggen. De optimale combinatie van fysisch-chemische eigenschappen wordt met het BiomACS platform in een laboratoriumomgeving (TRL 5) vastgesteld, om vervolgens op stentmateriaal in weefsels, celkweek en levende varkens (TRL 6-7) te verifiëren. De optimale combinatie van eigenschappen is nog niet eerder vastgesteld en toegepast op een endo-stent.

Er is een vooronderzoek uitgevoerd en een businessplan opgesteld. De economische en maatschappelijke waarde is groot. De wereldmarkt voor implantaten is $ 200 miljard. Vrijwel alle medische implantaten leveren secundaire complicaties op en vele materiaalsoorten zijn geschikt om te screenen. Het verdienmodel van BiomACS berust zich op een serviceconcept en co-development van IP en hieruit voortvloeiende royaltybetalingen.

BiomACS levert een bijdrage aan uiteenlopende duurzame, maatschappelijke en daarmee ook financiële uitdagingen. Het voorkomen van reïnterventies is een ontlasting van het gezondheidszorgsysteem in een vergrijzende bevolking. BiomACS investeert in onderzoek, innovatie en werkgelegenheid op middellange termijn. De herbevestiging van de validiteit en klinische toepasbaarheid van de BiomACS technologie heeft een vliegwieleffect op toekomstige projecten.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen