Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SEREH

Looptijd: van 1 maart 2018 tot 28 februari 2022

Met het SEREH-project willen de gemeente Emmen en de stad Haren (Ems) de randvoorwaarden scheppen voor de realisatie van een decentrale grensoverschrijdende elektriciteits- en energiemarkt. Dat zou in Europa uniek zijn. Op basis van het project moet worden vastgesteld of stroom uit hernieuwbare energie?n op een niveau lager dan het niveau van het transportnet grensoverschrijdend kan worden uitgewisseld en beheerd. Momenteel zijn er hiervoor nog technologische, economische en juridische hindernissen waar binnen het project onderzoek naar moet worden gedaan en waarvoor oplossingen moeten worden ontwikkeld. De complexiteit van de energiemarkten en de energiewetgeving op landelijk niveau in zowel Duitsland als Nederland als ook op Europees niveau vormen bijzondere uitdagingen bij de fysieke vorming van een grensoverschrijdende energieregio. In het kader van het project worden scenario's ontwikkeld ten aanzien van hoe een regionale energiemarkt Emmen/Haren er vanaf 2025 uit kan zien. Vervolgens wordt een model ontwikkeld, op basis waarvan de diverse scenario's worden gesimuleerd. Gezien de grote rol van energieopslagsystemen hierin, wordt in het project aan de ontwikkeling van concepten voor waterstofopslag en sectorkoppeling gewerkt. Parallel hieraan worden de juridische aspecten onderzocht. De activiteiten gaan gepaard met een uitgebreide nationale en Europese dialoog tussen stakeholders en beleidsmakers, om ook op deze niveaus de randvoorwaarden voor realisatie van een decentrale grensoverschrijdende energievoorziening in Europa te scheppen.Het project wordt uitgevoerd door een Triple helix-consortium uit de twee gemeentes Emmen en Haren (Ems), drie regionale onderzoeksinstellingen evenals twee in het projectgebied actieve energiebedrijven, aangevuld met andere bedrijven als 'geassocieerde partners', met het oog op door bedrijven te plegen investeringen na afloop van het project.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen