Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SFAM - Smart Fungal Advice Model

Looptijd: van 1 juni 2016 tot 31 december 2018
afbeelding Smart Fungal Advice Model

Het vele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is een maatschappelijke uitdaging. In de agrarische sector worden wereldwijd miljarden euro’s besteed aan de bestrijding van schimmels met chemische middelen. Ondanks al deze inspanningen hebben de aantastingen nog steeds een substantieel negatief effect op de opbrengst. En het gebruik van deze middelen is schadelijk voor mens en dier.

Meestal worden de chemische middelen toegediend volgens een standaard recept van de fabrikant. Dit is echter geen garantie voor succes. Schimmels ontwikkelen zich op basis van de effecten van de klimatologische omstandigheden van dat moment. Geen seizoen is gelijk, dus ook ontwikkelen deze schimmels zich ieder seizoen anders.

De laatste jaren is om ons heen in een enorm tempo nieuwe kennis en technologie ontwikkeld die een positief effect kunnen hebben op het gebruikersgemak en de nauwkeurigheid van huidige schimmeladvies modellen. Denk hierbij aan geo technologie , multi spectrale beelden (satellietbeelden, UAV, sensoren op de trekker ect.), sterk verbeterde weermodellen, data analytiscs, open datasets van de overheid ect.

Door het binnenhalen van deze kennis, en de implementatie van deze innovaties om ons heen kunnen de huidige gebruikersdrempels worden weggenomen en behouden de modellen haar state-of-the-art koploperpositie in de wereld. De droom is om met een klik op de knop iedere teler in de wereld via een abonnementensysteem direct van schimmeladviezen te kunnen voorzien. Op deze wijze kan de doorbraak richting de groep gebruikers die behoren tot de Early en Late Majority worden gerealiseerd. Met zo een doorbraak kan de ontwikkelde kennis zich in hoog tempo verspreiden in de agrarische sector.

Het project is opgedeeld in 3 werkpakketten. Werkpakket 1: kennisontwikkeling schimmels is gericht op het in kaart brengen van de nieuwste agronomische inzichten omtrent de ontwikkeling van schimmels. Werkpakket 2: kennisontwikkeling datasets richt zich op de omliggende data technologie om ons heen. Projectpartners ontwikkelen kennis omtrent nieuwe databronnen en verkrijgen inzicht in de effecten op de voorspelling van de ontwikkeling van de levenscyclus van schimmels.
In werkpakket 3: Proof-of-concept adviesmodel komt de ontwikkelde kennis samen in een concept algoritme.

Er werken in dit project 4 noordelijke MKB bedrijven samen. Allen gevestigd in Drenthe of Groningen. De twee kleinere MKB-ers, Zageo en Infabula doen mee vanwege hun zeer specifieke achtergrond en kennisdomein. Normaliter worden deze specialisten niet snel ingezet voor onderzoeks- en kennisontwikkeltrajecten.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen