Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SHAREuregio

Looptijd: van 1 juli 2018 tot 30 juni 2022

De aanhoudende stedelijke ontwikkelingstrend in Duitsland en Nederland leidt tot een structureel effect op de mobiliteitspatronen van mensen. Een veelvoud ?n flexibele aanbod van mobiliteit maar ook de gemakkelijke toegang tot mobiliteit wordt steeds belangrijker. Het bezit van een voertuig wordt minder belangrijk en met name de ondernemers staan voor de opgave om mobiliteitsmanagement binnen hun bedrijf opnieuw in te richten.Het ?SHAREuregio? project draagt bij aan de ontwikkeling en integratie van een flexibel e-Car & e-Bike-sharing systeem voor de steden Venlo, Roermond, de metropool M?nchengladbach en de Kreis Viersen. Het nieuwe aanbod benadrukt de verbetering van de luchtkwaliteit(reductie van CO2 en NOx) en bijdrage aan een meer effici?nte benutting van de natuurlijke energiebronnen en het beschikbaar stellen van investeringsmiddelen. Dit zal gerealiseerd worden in een innovatief, grensoverschrijdende samenwerking met als doel nieuwe mobiliteitsconcepten, aangedreven door duurzaam opgewekte energie, te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Tegelijkertijd bevat SHAREuregio een integrale aanpak, hetgeen betekent dat een ?Electric mobiliteit as a service? platform ontstaat op basis van een betere aansluiting en integratie van de verschillende modaliteiten en verkeersmiddelen. SHAREuregio gaat elektrische mobiliteit (e-cars en e-bikes) voor zakelijk- maar ook voor priv? gebruik aanbieden. Dit project zal bijdragen aan de inzet van elektrische voertuigen in het algemeen ?n aan de bewustwording bij de ondernemers betreffende e-mobiliteit. De projectpartners bestaan uit de gemeenten in de projectregio, e-mobility aanbieders, innovatiebedrijven, netbeheerders en een universiteit. Op deze manier wordt een brede kennis en technologietransfer binnen de regio mogelijk gemaakt. Een recent uitgevoerde haalbaarheidsstudie met o.a. workshops met stakeholders, onderschrijft de behoefte en toont het positieve perspectief dat via dit project bereikt kan worden.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen