Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

SHE - sustainable healthy euregio

Looptijd: van 1 juli 2020 tot 30 juni 2022

Grensregio's zijn van nature economisch benadeeld ten opzichte van niet-grensregio's. Tevens heeft een sterke (grens)regio ook gezonde burgers nodig. Wat betekent dat het noodzakelijk is om ook in de ERMN de krachten te bundelen op het gebied van (volks)gezondheid en welzijn. De situatie rondom het Corona virus toont nog eens aan hoe belangrijk grensoverschrijdende samenwerking is. De WHO geeft aan dat het belangrijk is te erkennen dat een gezonde regio en dus een grensregio kan worden bereikt als rekening wordt gehouden met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's). Maar in de ERMN kennen de partners kennen elkaar niet of nauwelijks. Als dus het barrière-effect van de grens verminderd moet worden, moeten de partners elkaar op een ander niveau leren kennen en moeten ze leren hoe ze euregionale gezondheidskwesties kunnen aanpakken. Dit leidt tot ons hoofddoel, namelijk het leggen van een basis voor de implementatie van de SDGs op euregionaal niveau. Dit zal de ERMN in staat stellen om als modelregio in de gezondheidssector te fungeren. Want ookal zijn er dan ook langs de NL-DE grens verschillende gezondheidsgerelateerde initiatieven geen van allen koppelt de euregionale samenwerking bewust aan de SDGs. Dit heeft geleid tot de volgende WPs: 1. het verkrijgen van inzicht in de gezondheidsstructuren (WP 3) 2. kennisuitwisseling en kennisvergroting middels thema’s als overdraagbare ziekten (corona, mazelen, griep), gezonde jeugd, moeilijk te bereiken doelgroepen en migranten. (WP 4) 3. structureel euregionaal netwerk in het ERMN. (WP 5) 4. burgerparticipatie. WP 6) 5. het identificeren en inzetten van de SDGs. (WP 6) Er wordt gebruik gemaakt van o.a. workshops, studiedagen, burgerforums, congressen, stages voor professionals en rapporten. Qua doelgroep ligt de focus afhankelijk van het WP op de partners zelf, hun netwerkpartners, politici, deskundigen, de burgers, bedrijven uit de grensregio's, scholen, zelfhulpgroepen en medisch personeel.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen