Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Slank en Slim investeren in de toekomst

Looptijd: van 1 oktober 2011 tot 1 maart 2012

De economie krimpt. Wil Stichting WoningcorporatiesHet Gooi en Omstreken haar investeringspositie behouden, dan zal zij 10% op de kosten moeten bezuinigen. De organisatie  benut ESF voor het maken van een efficiencyslag in haar werkprocessen, het bezuinigen op personele kosten en het verlagen van uitgaven aan onderhoud en nieuwbouw.   In 2012 wordt een reorganisatie uitgevoerd. Daarnaast wil de organisatie de kwaliteit van het bestaande woningbezit blijven verhogen o.a. op gebied van duurzaamheid (energiebesparende maatregelen). Tevens wil Het Gooi en Omstreken een structurele positieve kasstroom bereiken en haar investeringscapaciteit handhaven.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen