Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Slim meten en monitoren

Looptijd: van 29 oktober 2010 tot 30 september 2015
Slim meten en monitoren

Binnenstedelijke wateroverlast beter te beheersen

Het innovatieproject Slim Meten en Monitoren werd gestart om beter inzicht te krijgen in het beheer van het watersysteem in de binnenstad. De stad Delft stond daarvoor model. Door klimaatverandering zal wateroverlast in de toekomst vaker voorkomen. Om op dit probleem adequater te kunnen inspelen werd een dynamisch meet- en monitoringssysteem opgezet, gebaseerd op betrouwbare en direct beschikbare (realtime) informatie.

In Delft werden twee projecten uitgevoerd. ‘Casus A’ richtte zich op gebiedsgericht grondwaterbeheer van verontreinigd grondwater. Casus B werd opgezet in het oostelijk deel van de Delftse binnenstad, om meer inzicht te krijgen in het beheer van regenwater, grondwater, het peil in de grachten en de riolering. De bewoners deden actief mee door via een informatieplatform direct overlastsituaties door te geven, zoals ondergelopen kelders, verzakkingen of niet werkende putten. Het uiteindelijke doel is om burgers niet meer achteraf te informeren, maar vooraf (proactief) te kunnen alarmeren om zo schades te kunnen voorkomen.
De bijdrage van Kansen voor West was nodig om te kunnen overgaan op een integrale aanpak, waarbij de verschillende sectorale systemen aan elkaar en aan de nieuwe technologie werden gekoppeld. Daarbij werd gebruik gemaakt van diverse statistische en wiskundige methoden. Dit project geeft de betrokken overheden een innovatief instrument in handen om op basis van gevalideerde gegevens uit de praktijk de beleidskeuzes te onderbouwen en de effecten ervan beter te kunnen volgen. Aan de hand van dergelijke informatie kan effectiever worden ingegrepen in geval van dreigende calamiteiten.

Samenwerking tussen : Witteveen+Bos B.V., gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland, Munisense B.V. en TU Delft.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen