Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Slimme stappen A16

Looptijd: van 1 oktober 2019 tot 31 december 2022
Plattegrond van de locatie van het project

De overgang naar een koolstofarme economie heeft door de dreigingen en risico’s van de klimaatverandering grote urgentie. De Rijksoverheid zet in haar Energieagenda de ambitieuze doelstelling in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te realiseren. Een grote stap in richting energietransitie wordt gezet met de investering van ruim honderd miljoen euro in de plaatsing van 28 windturbines aan de weerszijden van de A16. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben in 2017 de ambitie uitgesproken om 100 MW aan windenergie te realiseren. Eén van de meest duurzame methoden om energie op te wekken zijn windturbines, maar omwonenden zijn minder tevreden met grote windprojecten.

In dit project ontstaat een speciale situatie – opbrengsten komen ten goede aan bewoners, lokale bedrijven en (sport) verenigingen. Een kwart van die windmolens (25%) is door de ontwikkelaars in samenwerking met de betrokken overheden overgedragen aan de omgeving. Daarmee is voor de duur van de exploitatie van de windmolens (>= 23 jaar) het 25% belang en de inkomstenstroom gegarandeerd en geborgd via het Participatiefonds Windenergie A16 BV. De opwekking van duurzame energie wordt daarmee een vehikel om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. Deze versnelling is hard nodig - de gebouwde omgeving veroorzaakt ruim 1/3 van het energieverbruik in Nederland en daarmee een grote CO2-uitstoot. De lokale energietransitie komt nog steeds niet op gang door het gebrek van financiële middelen en informatie en weinig interesse voor verduurzaming.

Dit project ambieert de unieke vertaalslag van positieve effecten van duurzame energie-opwek naar de versnelling van de lokale energietransitie te maken door 25% van het lokale eigendom in te zetten om ESCo-constructen en lokale sleutelprojecten te ontwikkelen. Met ESCo’s, worden bewoners, verenigingen en bedrijven in staat gesteld te investeren in energiebesparende maatregelen via hun reguliere energierekening. Met lokale energieprojecten hebben inwoners het initiatief in eigen handen om renderende projecten op het snijvlak van energie en het sociaal domein te lanceren. Hierdoor ervaart de doelgroep kostenbesparingen en maakt kennis met verduurzaming op een positieve manier. Financiële middelen hoeven geen belemmering meer te zijn, en sociale participatie komt op gang.

De vertaalslag van 25% windturbine-waarde naar ESCo’s en lokale sleutelprojecten vereist nog veel inzet op organisatorisch terrein. Diverse juridische, organisatorische en sociale vraagstukken staan nog open: Hoe zet je deze waarde in om investeringen te stimuleren? Hoe worden ESCo’s afgestemd op de behoeften van verschillende doelgroepen? Hoe wordt omgegaan met aard- en nagelvaste producten? Door de beschikbaarheid van de waarde van de windturbines – richt dit project zich niet op het financieren van ESCo-constructen en lokale sleutelprojecten, maar op het ontwikkelen van alle fundamenten die nodig zijn om deze twee onderdelen (in een later stadium) te operationaliseren en uit te rollen. In eerste instantie worden 200 gebouwen voor een ESCo-constructie en 5 lokale sleutelprojecten gepilot om grip op de organisatorische, administratieve en juridische aspecten van het proces te krijgen en de verdere uitrol in een later stadium te bewerkstelligen.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen